سفارش تبلیغ
صبا ویژن

توکل به خدا و شروع برنامه از 12/3*/1389 تا 17/3*/1389

                                                                  بسم الله  الرحمن  الرحیم

در روز چها رشنبه   12/3*/1389با توکل  به  خدای  متعال اقدام  به  راه  انداز ی وبلاگ  نمودم و در روز چهار شنبه  با  2رکعت

نماز  توکل  به خدای متعال  بین  نماز  مغرب  و   عشا  برنامه ام  آغاز  می شود و*************

 

قدم  اول  تا تاریخ  دوشنبه  17/3*/1389  بین  نماز  مغرب  و عشا  با  2   رکعت  نماز  شکر ادامه  دارد *

 

 

 

از  روز  چهار  شنبه  12/3*/1389   تا  دوشنبه  17/3*/1389

 

 

 

بسم الله الرحمن  الرحیم 

 

 

سبحان  الله     ا

 

 

 

الحمد الله 

 

 

 

یا  غیاث  المستغیثین 

 

یا  نور  یا  قدوس   

 

یتوکل  علی  الله 

بسم الله  الرحمن  الرحیم